Danijela
Pantić Conić

mr Danijela Pantić Conić, stručnjak za odnose s javnošću i komunikaciju, novinar i urednik.

Kao savetnik za komunikaciju i medije, angažovana je na projektima i programima Evropske unije širom sveta (Srbija, Crna Gora, Kirgizija, Egipat).

Dugogodišnji je novinar, urednik i voditelj
(TV Šabac, RTS i TV Prva).

Obučeni je predavač za TV treninge i nastup na medijima, neki od klijenata su:

ministarstva Republike Srbije, Nacionalna služba za zapošljavanje, Vlada Republike Crne Gore i Agencija za organizaciju i administraciju Egipta.