Kuhinje sveta

Za potrebe festivala KUHINJE SVETA radili smo:
logotip, web site, organizaciju festivala,  fotografisanje, video proukciju, štampani materijal i odnose sa javnošću.

Logotip

Web site

Video

Štampani materijal