Odnosi sa javnošću

Zašto su važni odnosi s javnošću (public relations)?

Znate li koliko u svetu ima firmi čija je vrednost u javnosti mnogo veća, nego sve što one, realno poseduju?

Zašto?

Najpre, zahvaljujući dobrim odnosima s javnošću!

Ako nemate osobu zaduženu za PR, a svakodnevno imate direktan kontakt s velikim brojem klijenata, znajte da se vaša strategija komunikacije gradi bez ikakvog plana i kontrole, a to može stvoriti lošu sliku u javnosti, posebno među vašim klijentima!

Mi vam nudimo vam kontinuiranu, stručnu podršku u komunikaciji kroz PR menadžera koji će vam biti na raspolaganju 24 sata dnevno!

Dobra komunikacija i slika koju vaša firma gradi u javnosti, treba da bude precizno planirana i vođena u skladu s misijom i vizijom kompanije, usluga ili proizvoda koje prodajete na tržištu.