Obuke za profesionalni razvoj

Kao jedan od ključnih zahteva koje pred nas stavljaju konstantne promene i zahtevi u brzorastućem i razvijajućem poslovnom okruženju, profesionalni razvoj je proces kontinuiranog sticanja, proširivanja i unapređenja znanja, razvijanja veština i sposobnosti koje su važne za vaš uspeh.

Sa druge strane, ulažući u sebe, brže i lakše se prilagođavate promenama koje se svakodnevno događaju u poslovnom svetu, lakše prihvatate promene i brže napredujete u poslu i karijeri. Vaša usluga prema vašim klijentima će biti bolja, a to će se odraziti i na vašu zaradu.

To je proces unapređenja veština i znanja s ciljem unapređenja usluga koje vi pružate.

Pažljivo smo kreirali programe koji vam obezbeđuju uslove i instrumente, kao pomoćni alat, koji pomaže da se vaše profesionalno funkcionisanje u profesionalnom okruženju podiže na viši nivo, što je jedan od preduslova da se na najadekvatniji način odgovori na potrebe tržišta.

Treninzi koje „Kreativna industrija“ nudi su:

  • trening za lični rast i razvoj,
  • veštine pregovaranja,
  • veštine delegiranja zadataka zaposlenima,
  • komunikacija u timu.